Meny Lukk

På årsmøtet 24. april 2022
ble følgende styre valgt
:

Leder:Per Tore Birkeland
Nestleder:Andreas Heier Røe
Styremedlem:Bjarte Indrevær
Styremedlem:Vidar Jensen
Styremedlem:Gill Leurelle
Varamedlem:Rolf Kongsvik
Varamedlem:Stian Soltvedt