Meny Lukk

hermetikkfabrikken fotografert i 1961. Foto: Wiederøe / Askøy Kommune

Hermetikkfabrikken på Hetlevik ble bygd i 1914. Den ble totalskadet i brann 1. oktober 1922 og gjenreist kort tid etter. Hele tårnet samt mur og betongkonstruksjonene i første og andre etasje er stort sett det samme som ble bygget i 1920-årene.

Fabrikken hadde opp til 150 ansatte. Dette betydde enormt for innbyggerne både i Hetlevik og nabobygdene. I 1975 ble hermetikkproduksjonen nedlagt, og kun et titalls personer arbeidet på fabrikken frem til den ble kjøpt av Askøy Kommune i 1983 og omdøpt til Hetlevik Industrihus.

Kommunens planer om å etablere industri i fabrikken ble ingen suksess. Bygningen egnet seg dårlig til dette formålet. Flere etableringer endte i konkurser, og i 1994 var det kun 2 bedrifter med til sammen 3 ansatt igjen i fabrikken.

Manglende vedlikehold og omfattende investeringer måtte til hvis driften skulle opprettholdes. Rådmannen i Askøy foreslo derfor for formannskapet i juni 1994 at Hetlevik Industrihus burde rives. Rivingskostnadene ble anslått til 1 million kroner, men noen ildsjeler i bygden hadde andre planer….

GI OSS INDUSTRIHUSET OG RIVINGSPENGENE!

Da det rundt St. Hans 1994 ble kjent at rådmannen foreslo riving av hermetikkfabrikken på Hetlevik, reagerte formennene i Hetlevik Idrettslag, Hetlevik Skolekorps og Hetlevik Musikklag spontant. Forslag om riving skulle behandles i formannskapet 28. juni 1994.

Lagene hadde tatt ferie, så formennene kom sammen og forfattet et åpent brev til formannskapet med følgende overskrift: «GI OSS INDUSTRIHUSET OG EN MILLION». Askøyværingens oppfølging med reportasje om saken, samt kontakt med politikere førte til vedtak om utsetting og at det skulle tas kontakt med lagene før videre behandling av saken.

I løpet av sommermånedene ble plan for omgjøring av fabrikken utarbeidet og interimsstyre oppnevnt. Kommunestyret vedtok 18. mai 1995 at Hetlevik Industrihus, gnr 13 bnr 22 og bnr 488, vederlagsfritt skulle overføres til lagene i Hetlevik.

Videre ble det over en fireårs periode bevilget 1 million kroner til rehabilitering av eiendommen. Overdragelseskontrakt ble undertegnet i november 1995, og skjøte på eiendommen ble utstedt. Fabrikken var tilbakeført til bygden.

ASKØYS STØRSTE KULTURBYGG

Bygningen som lagene overtok hadde et totalareal på nærmere 6000 m2. Dette var fordelt på fire etasjer og loft. Det ble fort klart at store deler burde rives for å redusere bygningsmassen og fremtidig drift og vedlikehold.

Første og andre etasje er oppført i teglstein og betong mens de øverste etasjene hovedsakelig bestod av kompliserte trekonstruksjoner. Etter nøye vurderinger ble det bestemt å rive alt over tredje plan, og etablere takparkering på det frigjorte arealet.

Etter riving, ombygging og rehabilitering kommer fabrikken til å bestå av 2 etasjer, hver på ca 1500 m2, samt et tårn på 5 etasjer. Totalarealet på den «nye» fabrikken blir på ca. 3300 m2. Dette gir oss Askøys desidert største kulturbygg

ET GIGANTISK PROSJEKT FOR EN LITEN BYGD

For å nå målet må det utføres en formidabel dugnadsinnsats. Utallige dugnadstimer vil gå med før kulturfabrikken er ferdig. Rivingsarbeidet er ferdig, rehabilitering og innredningsjobben er i god gjenge.

Bygdefolket har vist at dette kommer de til å klare. Dugnadsarbeidet startet senhøstes 1995 og innsatsen har bar økt for hvert år som har gått siden oppstart. For en liten bygd med 850 innbyggere er dette en prestasjon som det virkelig står respekt av.

monicajohansen-12

Foto: Fotograf Monica Johansen. Hetlevik sett fra Basnesfjellet 17 mai 2014.